Välkommen till bloggmallen En värld i krig

Den här mallen ger dig en struktur för att enkelt kunna blogga med dina elever om Andra Världskriget. Grundidén är att eleverna själva väljer en fiktiv person som de vill vara under kriget. De skriver en personbeskrivning och minst tre inlägg om kriget i dagboksform. De ska dessutom kommentera kamraternas berättelser. Dela in eleverna i grupper om du vill.

Du kan givetvis lägga till, ta bort och förändra innehållet precis som du vill. Bloggens tema ändrar du under utseende och namnet under inställningar.

Nedan ligger ett antal exempeltexter som elever har skrivit. Släng dem om du inte vill ha dem.